کارت خرید

سرور آلمان آپادانا

cp24095_linux 6GB
۵۰ سرور خصوصی آلمان گیگابایت
10gb
هاست رایگان

این محصول رایگان می باشد

هاست ۱ گیگ

بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله
CronJob بله
Custom Error Page بله
امکان رمزگذاری پوشه ها بله
آنتی ویروس بله
فایروال بله

هاست ۱۰ گیگ

بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله
CronJob بله
Custom Error Page بله
امکان رمزگذاری پوشه ها بله
آنتی ویروس بله
فایروال بله

هاست ۲ گیگ

بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله
CronJob بله
Custom Error Page بله
امکان رمزگذاری پوشه ها بله
آنتی ویروس بله
فایروال بله

هاست ۲۵۰ مگابایت

بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله
CronJob بله
Custom Error Page بله
امکان رمزگذاری پوشه ها بله
آنتی ویروس بله
فایروال بله

هاست ۳ گیگ

بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله
CronJob بله
Custom Error Page بله
امکان رمزگذاری پوشه ها بله
آنتی ویروس بله
فایروال بله

هاست ۵۰۰ مگابایت

بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله
CronJob بله
Custom Error Page بله
امکان رمزگذاری پوشه ها بله
آنتی ویروس بله
فایروال بله